Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово
НазваниеIsbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово
страница1/60
Дата публикации20.06.2013
Размер8.08 Mb.
ТипДокументы
lit-yaz.ru > Журналистика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
Инициативен комитет за написване на книгата:
Председател: Марин Георгиев Трайков
членове: Александър Веселинов Павлов, Петър Дяков Дяков,
Асен Иванов Пандев, Петко Георгиев Петков, Йордан Владимиров
Момчилов, Рачо Стойнов Лафчиев, Васил Вълев Димов,
Тома Тасев Ковачев, Велико Йорданов Киряков

Авторски колектив:
Марин Г. Трайков, Александър В. Павлов, Петър Д. Дяков, Васил В. Димов,
Видин Ст. Ковачев, Йордан Вл. Момчилов, Тома Т. Ковачев, Георги Д. Костов, Борис Ив. Нейков, Сашо Ив. Василев, Петко Г. Петков, Рачо Ст. Лафчиев, Костадин Хр. Русев, Петър Зл. Петров, Андон Д. Андонов (бай Андон),
проф. Иван М. Симеонов, Георги Н. Атанасов, Димо Ас. Демирев,
Стойко Р. Георгиев, Велико Й. Киряков, Асен Ив. Пандев

Изданието се посвещава на 55-ата годишнина от създаването на летище Узунджово, на неговите основатели и техните последователи, отдали своята младост, всеотдаен труд и живот при укрепването и развитието на българската военна авиация за защитата на въздушните граници на Република България

^ Авторският колектив
© Марин Георгиев Трайков, съставител

© Издателство “Пропелер”, София, 2009

ISBN 978-954-392-030-3

Нашето летище
Узунджово

55 години от създаването му
(1953­2008 г.)


Съкращения, използвани в книгата
ВВС – военновъздушни сили

ПВО – противовъздушна отбрана

кПВО – корпус противовъздушна отбрана

кТА – корпус тактическа авиация

иад – изтребителна авиодивизия

иап – изтребителен авиополк

ибап – изтребително-бомбардировъчен авиополк

рап – Разузнавателен авиополк

иае – изтребителна авиоескадрила

ае – авиоескадрила

ПИК – полоса за излитане и кацане (писта)

ИАС – инженерно-авиационна служба

КП – команден пункт

ИКП – инженерен команден пункт

СИП – старши инженер на полетите

СКП – стартови команден пункт

ЗК по ИАС – заместник-командир по инж. авиац. сл.

ЗК на иае – заместник-командир на изтребителна авиоескадра

ИТС – инженерно-технически състав

РП – ръководител на полетите

ОАТБ – отделен авиотехнически батальон

ОБРСТО – отделен батальон за радио и свето-техническо осигуряване.

ЗОС – земно осигуряване на самолети

ОРЛ – обзорен радиолокатор

РЛП – радиолокационен пост

ПРЛ – посадъчен радиолокатор

ДПРС – далечна преводна радиостанция

БПРС – близка преводна радиостанция

МРП – маркерен радиоприемник

МТО – метеорологични обстановки

МРМ – маркерен радиомаяк

БАН – Българска академия на науките

ВА – Военна академия

ВВИА – Военно-въздушна инженерна академия

НВВУ – Народно-военновъздушно училище

НВВТУ – Народно-военновъздушно техническо училище

ВНВВУ – Висше народно-военновъздушно училище

ВВВУ – Висше военновъздушно училище

ДПМУ – денем прости метеорологични условия

ДСМУ – денем сложни метеорологични условия

НПМУ – нощем прости метеорологични условия

НСМУ – нощем сложни метеорологични условия

ДАРР – дивизионна авио-ремонтна работилница

ПАРР – полкова авиоремонтна работилница

ТЕЧ-1 – техническа експлоатационна част

ТЕЧ-2 /ПППР – Позиция за предварителна подготовка на ракетите

ГСМ – гориво-смазочни материали

ЦАБ – циментова авиобомба – учебна

ОФАБ (бойна авиобомба) – осколочно-фугасна авиобомба

С. С. – секретна секция

СД – самолета и двигателя

АО – авиационно оборудване

РО – радиооборудване

РТО – радио-техническо оборудване

АВ – авиационно въоръжение

ВД – височинен дом

НПП – Наставление производство полети

НИАС – Наставление инженерно-авиац. служба

ПДС – парашутно-десантна служба

ВСС – въздушно-стрелкова служба

РСП – радиолокационна система за кацане (“пасадка”)
Спонсори за издаване на книгата:
1. Велико Йорданов Киряков 2000 лв.

2. Сем. Таня Маринова Трайкова-Василева и Асен Василев Василев 1000 лв.

3. Александър Веселинов Павлов 310 лв.

4. Сем. Нели и Милко Бамбалски 300 лв.

5. Николай Георгиев Атанасов 200 лв.

6. Иорданка Стойчева Арсова 100 лв.

7. Йордан Славов Йорданов 50 лв.

8. Марин Георгиев Трайков 50 лв.

9. Васил Вълев Димов 50 лв.

10. Васил Йотов Велев 40 лв.

11. Здравко Тонев Атанасов – Бетона 20 лв.

12. Михаил Крачунов Михайлов – Бако 20 лв.

13. Вълко Йорданов Дуцов 20 лв.

14. Йордан Стефанов Стойнов 20 лв.

15. Иван Борисов Филипов 20 лв.

16. Коста Иванов Стамболиев 20 лв.

17. Минчо Георгиев Великов 20 лв.

18. Минчо Стоянов Велков 20 лв.

19. Димитър Минков Димитров 20 лв.

20. лв.

21. лв.

22. лв.

23. лв.

Отворено писмо

до всички, желаещи да се включат в написването на книга за историята
на нашето летище Узунджово

Уважаеми колеги,

На предложението ми да напишем книга за летище Узунджово с желание да ни помогнат се отзоваха г-жа Силвия Желева и г-н полк. инж. Владимир Пампоров от издателския комплекс “Еър Груп 2000” (1784, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 60, бл. 26, вх. Б, ет. IV, ап. 53, тел. 02/974 51 27).

Изхождайки от факта, че летище Узунджово ще навърши на 12. IV.2008 г. 55-годишен юбилей от създаването му на 12.IV.1951 г., ние предлагаме да посрещнем това радостно събитие с уважение и достойнство. Преценяваме, че да се опише пълно и достоверно този голям период от време не е по силите и възможностите само на няколко души-ентусиасти.

Разбирайки голямата отговорност и трудност при изпълнението на това начинание на 3.10.2006 г. в Клуба на авиацията – София се състоя среща на колеги от запаса, служили в летище Узунджово, а именно: Марин Г. Трайков, Сашо Ив. Василев, Васил Й. Велев, Тома Т. Ковачев, Йордан Вл. Момчилов, Димитър М. Димитров и Цоньо Ив. Топалов. На тази среща се проведе разговор относно предложението. Единодушно се стигна до заключението, че такава книга може и трябва да се напише, изхождайки преди всичко от морални подбуди. Беше сформиран инициативен комитет с председател Марин Г. Трайков и с членове-ветерани от летище Узунджово. Засега идеята е тази книга да се състои от две части, а именно:

Първа част – да отразява с факти и документи хронологията в развитието на всички поделения, подразделения и служби, базирани на летището от създаването до закриването му: 21-ви изтребителен авиационен полк (21 иап), 81-ви отделен авиотехнически батальон (81 ОАТБ), 21-ви отделен батальон за радио- и светотехническо осигуряване (21-ви ОБРСТО), служби, команден пункт (КП), метеорологическо осигуряване (МТО), ГСМ, ТЕЧ-1, ТЕЧ-2 (позицията за предварителна подготовка на ракети), БПРС и ДПРС, системата “ЛУЧ” и други от сформирането до закриването на летището през 2002 г.

Втора част – отразяваща най-съществените събития като: нови видове подготовки, участия в учения, паради, кацания на грунд, кацане на чуждо летище у нас и в чужбина, полети на малки и пределно малки височини над суша и море, курсове, художествена самодейност, футболни срещи, интересни случки при полети, подготовка на авиационна и друга техника за полети във въздуха и на земята, при провеждане на различни мероприятия и подготовки, из войсковия живот, станали по време на службата на всеки летец, техник (специалист), осигуряващ, волнонаемен служител и други, пожелали да пишат.

Това благородно начинание е отворено за абсолютно всички запасни и действащи сега в други летища, щабове, заводи, фирми или другаде, желаещи да спомогнат за реализирането му. Именно и затова се обръщаме към Вас с увереността, че и Вие ще се включите в него, като обективно опишете най-съществените събития от периодите, през които сте носили и съответните отговорности за развитието на намиращите се в летището поделения, подразделения, служби. С тази цел е приложен и един примерен въпросник, чийто точки нямат задължителен характер. Те са включени за по-доброто насочване към въпросите, които бихте желали да отразите, като могат да се включват и други въпроси. Молбата ни е материалите да бъдат правдиви и достоверни. Ако има съмнение за точността на дати, години, периоди за издадени документи или при цитиране на хора, то същите, ако не могат да се потвърдят, е по-добре да не се отразяват. Поставената цел е много голяма и благородна и в името на нея не би следвало в материалите да има място за тенденциозност, обиди и нападки.

Колегите, живеещи в Хасково, Пловдив, Ст. Загора, Димитровград, ако намерят за целесъобразно, също биха могли да сформират свои инициативни групи, за да могат да издирят повече хора за написване на материали. При недостиг на въпросник, може да се обадите на М. Трайков или да си ги размножите.

Желателно е писмените и снимкови материали да се изпратят на адрес: Марин Георгиев Трайков, 1592 София, ж.к. “Дружба”, бл. 103, ет. 3, ап. 15, тел. 02/978 41 85, GSM 0885 521 626 не по-късно от 1.07.2007 г. (там, където е възможно, същите е по-добре да се представят на ръка).

Сигурно едни и същи факти и събития ще се повтарят. По наша преценка ще бъдат отпечатани само едни. Но снимките (лични и колективни, изпратени с материали), които са с необходимите данни и отразяват войсковия живот, ще влязат в книгата.

^ Материалите ще бъдат картотекирани, като след написване на книгата снимките ще бъдат върнати на адреса на притежателя им.

Написаните листа да имат бяло поле 2,5 см от лявата страна, а на гърба – от дясната, необходимо за захващане към папката.
^ 3.10.2006 г. Председател на инициативния комитет: (п)

гр. София (о. з. полк. инж. М. Трайков)

* * *

Уважеми колеги Узунджовци!

Всички заедно трябва да решим големия и много труден, но високопатриотичен и морален проблем за спонсорството – набирането на пари за издаването на книгата в тираж 500–800 или 1000 броя. Споделяме Вашето желание, радост и чувство на гордост, ако успеем същата да се даде безплатно на всеки присъстващ на честването на 55-годишния юбилей на нашето летище Узунджово на 12.04.2008 г. (а и на който го няма, но желае да я има, ще му бъде изпратена на посочен от него адрес по телефона или друг начин).

Затова инициативният комитет се обръща към всеки от Вас с молба: Вие, Вашите деца, роднини, близки и познати, имащи фирми или други възможности нека помогнат да завършим започнатото общо дело. Иначе “сме дотук”, “На кръстопът”!

На корицата на книгата ще бъдат написани всички спонсори – фирмата, президента, отговорника, търговеца, ООД и др., а по тяхно желание и изпратената реклама, адрес, знак, табела или нещо друго плюс 5 броя от книгата.

^ Благодарим Ви!

Инициативен комитет: (п)

(М. Трайков)


Въпросник

за желаещите да се включат в написването на книга за историята
на летище Узунджово

1. От коя година и до коя сте били на летище Узунджово и по какъв начин го напуснахте?

2. Кои са били вашите командири или началници?

3. Кои типове (модификации) самолети сте пилотирали, обслужвали или осигурявали?

4. Каква е била организационната структура на поделенията, в които сте служили или работили?

5. Можете ли да опишете участието си във:

усвояването на нов за вас самолет – къде и кога?

обучението на личния състав;

учения – лично и в състава на поделението.

6. Можете ли да опишете особеностите на самолетите, на които сте летели, обслужвали? Участвали ли сте в носенето на бойно дежурство, изпълнението на специална задача? (свредел или друга – за летеца, смяна на двигател нощем – за техника, за специалиста, ТЕЧ-1, службите и други)?

^ 7. Кои колеги и на каква служба и длъжности си ги спомняте? Бихте ли ги привлекли и тях да сътрудничат в написването на тази книга?

8. Кои са по-значителните събития за поделението през време на вашата служба?

9. Знаете ли историята на конкретни типове (модификации) самолети, бордните им номера?

10. Разкажете (описателно, с подробности) за някои неблагополучия, сполетели поделението, в което служихте (характерни предпоставки, летателни (нелетателни) произшествия, аварийни ситуации, аварии, катастрофи и името на летеца, бедствени положения – тежка зима, силен вятър, кацане по корем, излизане в уловката и като посочите кога, как, причината, проведените мероприятия, участвалите, но без виновните.

11. Разкажете за празниците на поделението и за участието на поделението в празнични изяви като: показни демонстрации, въздушни паради, авиационни състезания и други подобни.

12. Какво постигнахте и какво не по време на вашата служба?

13. Кое най-много ви удовлетворява през разглеждания от вас период на службата?

14. Разкажете накратко за вашето развитие като пилот, авиотехник, авиационен специалист, осигуряващ, чиновник, щурман в авиополка и в командния пункт (КП).

15. Допускали ли сте нарушения на регламентиращите документи: за полети, подготовка на авиационната техника, на осигуряването. бихте ли посочили мотивите за тези нарушения?

16. След напускане на летището продължавате ли да работите, летите, служите, къде и кога?

17. Разполагате ли със снимков материал, който да предоставите за публикуване? Ако имате такъв, отбележете на гърба на снимката или на лист, прикрепен към нея: датата, годината, поводът и имената на заснетите лица (вкл. и тези, които не се виждат добре или са заснети в гръб).

18. Заедно с материала ви за книгата изпратете и ваша лична портретна снимка с кратки биографични данни като: трите имена, дада и място на раждане, завършено военно или друго образование, длъжностити, на които сте служили, общ нальот, прослужени години, откога сте в пенсия и други специфични данни от биографията ви.
3.10.2006 г. С уважение: (п)

гр. София (М. Трайков)


Настоящата книга е първи опит на група узунджовски ентусиасти:

1. Полк. инж. Марин Георгиев Трайков – ЗК по ИАС на 21 иап, зам.-главен инженер на авиацията при ПВО и ВВС;

2. Полк. Александър Веселинов Павлов – зам.-командир на 21 иап, старши помощник в 10 иад/10 САК;

3. Полк. инж. Велико Йорданов Киряков – командир на 21 иап;

4. Полк. инж. Георги Николов Атанасов – командир на 21 иап;

5. Подполк. Асен Иванов Пандев – ст. техник/ звенови техник в 21 иап, борден техник на вертолет Ми-4 в 44 вап – летище Крумово;

6. Полк. Видин Стоянов Ковачев – командир на 81 ОАТБ, инспектор по тила в МНО,

заедно с колеги, приятели, другари да напишат книга за създаването, укрепването и развитието на 21 иап гарнизон/летище Узунджово като участници и свидетели на събитията и живота в него.
Книгата има три части:

Първа част: Исторически очерк.

Втора част: Узунджовци за себе си.

Получихме над 400 ръкописни страници и 352 снимки с текст от:

полк. инж. Марин Георгиев Трайков – ЗК по ИАС на 21 иап;

полк. инж. Драгия Димитров Георгиев – ЗК по ИАС на 21 иап;

полк. Александър Веселинов Павлов – ЗК на 21 иап;

полк. Видин Стоянов Ковачев – командир на 81 ОАТБ;

подп. Петър Дяков Дяков – ст. инженер по АО в ИАС на 21 иап;

полк. инж. Димо Асенов Демирев – ст. инж. по Р и РТО в 21 иап, гл. инженер на авиацията, н-к МТМО (Материално-техническо и медицинско осигуряване);

подп. Крум Бончев Кънев – началник група по СД в ТЕЧ-1;

подп. Илия Георгиев Чилов – началник група по СД в ТЕЧ-1, ст. техник на звено в 1-ва иае;

полк. Христо Христов Христов (Хаджито) – инж. на 2-ро иае в 21 иап; военен представител на гл. инженер в МРЗ “Г. Димитров” гр. Пловдив

подп. Гошо Димитров Гочев – началник група по СД в ТЕЧ-1, зам. н-к ТЕЧ-1;

подп. Коста Христов Русев – инженер на 2-ро иае в 21 иап; н-к ТЕЧ-1;

подп. Асен Иванов Пандев – ст. техник на звено във 2-ро иае, борден техник на вертолет Ми-4 в летище Крумово и др.

Трета част: Командири и началници за узунджовци.

Получихме материали от:

ген. лейт. Желязко Нанев Желязков – зам.-командващ авиацията на ПВО и ВВС;

ген. майор Тодор Трифонов Тодоров – командир на 10 САК, гл. инспектор по авиация в МНО;

полк. инж. Божидар Владимиров Герасимов – зам.-командващ авиацията по ИАС, той и Гл. инженер на Авиацията на ПВО и ВВС;

полк. инж. Светлозар Мирчев Асенов, ктн/доктор, зам.-командващ авиацията по ИАС, той и Гл. инженер на Авиацията при ПВО и ВВС;

полк. инж. Петър Христов Георгиев – зам. гл. инженер на авиацията при ПВО и ВВС.

Прочитайки тази книга, ние очакваме и приемаме с уважение и внимание вашите критични бележки и допълнения, за ад се подобри съдържанието и повиши качеството є при евентуално второ нейно издание.

^ Благодарим Ви!

Моля Ви, Вашите бележки и допълнения изпращайте на адрес:

Марин Георгиев Трайков, 1592 София, ж.к. “Дружба”, бл. 103, ет. 3, ап. 15,

тел. 02/978 41 85, GSM 0885 521 626

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconПоследний шанс
Аст, Астрель, Полиграфиздат; Москва; 2010; isbn 978-5-17-063119-3, 978-5-271-31294-6, 978-5-4215-1450-3

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconДуглас Коупленд Похитители жвачки «Коупленд Д. «Похитители жвачки»»
Аст, аст москва; М.; 2009; isbn 978-5-17-060629-0, 978-5-403-01631-5, 978-5-17-053717-4, 978-5-403-01630-8

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconНовые поступления книг за сентябрь 2013 года 20
Концепции современного естествознания [Текст] : учебник для вузов / В. М. Найдыш. 3-е изд., перераб и доп. Москва : Альфа-м : Инфра-М,...

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconСписок литературы алексеев, С. П. Сто рассказов из русской истории...
Алексеев, С. П. Сто рассказов из русской истории / Сергей Алексеев. – М. Астрель, 2010. – 254, [1] с. – (Гражданско-патриотическая...

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconОбязательная литература
Гладуэлл, Малькольм Озарение. Сила мгновенных решений (Blink: The Power of Thinking Without Thinking) isbn 978-5-9614-1110-2, 978-5-9614-1279-6;...

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconОбязательная литература
Гладуэлл, Малькольм Озарение. Сила мгновенных решений (Blink: The Power of Thinking Without Thinking) isbn 978-5-9614-1110-2, 978-5-9614-1279-6;...

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconБоу «Фроловская основная общеобразовательная школа»
Повести. Рассказы. [Текст] / В. П. Астафьев. М. Дрофа : Вече, 2002. 512 с. (Библиотека отечественной классической художественной...

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово icon«Бесполезен как роза»: Бахрах-М; Самара; 2011 isbn 978-5-94648-090-1, 978-82-02-28514-2
«Бесполезен как роза» продолжает и тему, и историю… Эта книга, как и первая, «написана кровью»

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconН. А. Гурьева; [худож. А. П. Голованов]. Санкт-Петербург : Паритет,...
Знакомство с природой России : времена года: [для младшего школьного возраста] / Н. А. Гурьева; [худож. А. П. Голованов]. Санкт-Петербург...

Isbn 978-954-392-030-3 Нашето летище Узунджово iconReview Серия «Идеи, которые работают»
«Идеи, которые работают») isbn 978-5-9614-0754-9 (рус.) Isbn 1-57851-805-9 (англ.)Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница