Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів”
Скачать 344.27 Kb.
НазваниеМетоди екологічного контролю за якістю харчових продуктів”
страница1/2
Дата публикации07.08.2013
Размер344.27 Kb.
ТипДокументы
lit-yaz.ru > Культура > Документы
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Черкаський Державний технологічний університет

Кафедра загальної екології та природокористування

Контрольна робота


з курсу:

Методи контролю параметрів навколишнього середовища

на тему:

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів”

Роботу прийняв: Роботу виконала:

к. мед. н., доцент Cирота А. В.

Джулай О. С студентка VІ курсу

групи ЗЕТ-76

“___”_______2002 р. “ ___ ”_______2002 р.

Черкаси 2002
Методи екологічного контролю за якістю

харчових Продуктів

ПЛАН
1) Фізіологічні та гігієнічні основи харчування

2) Гігієнічна характеристика харчових продуктів

3) Хімічний склад продуктів харчування

а) речовини, що визначають харчову цінність продукту харчування

б) речовини, які негативно впливають на харчову цінність продуктів і можуть шкідливо впливати на організм споживача

4) Санітарна експертиза харчових продуктів

5) Зернові, бобові та олійні культури

а) пшениця, жито

б) кукурудза (маїс)

в) бобові

г) інші продукти харчування рослинного походження

6) М’ясо і м’ясопродукти

7) Харчові отруєння сторонніми хімічними речовинами, які забруднюють продукти харчування

а) харчові домішки

б) пестициди

Мета роботи: вивчення методів екологічного контролю за якістю харчових продуктів

^ ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ХАРЧУВАННЯ

Енергетична цінність і якісний склад необхідного для людини добового харчового раціону залежать від харак­теру трудової діяльності, віку, зросту і маси тіла, фізіоло­гічного стану (наприклад, вагітності, годування груддю), стану здоров'я, кліматичних умов та інших чинників.

Сучасна наукова концепція раціонального харчування базується на досягненнях біології, фізіології та біохімії, гігієни харчування і низки суміжних наук. Вона спирає­ться на результати експериментальних досліджень і епі­деміологічних спостережень, що дозволило науково об­грунтувати фізіолого-гігієнічні вимоги до харчування і його гігієнічні нормативи. Ця концепція визнана ВООЗ і науковими школами усіх країн світу. Відповідно до неї здорове харчування забезпечується дотриманням наступ­них умов:

1. Достатньою кількісною цінністю добового раціону, що визначається його енергетичним потенціалом (калорійністю).

2. Якісною повноцінністю, що визначається наявніс­тю необхідної кількості усіх харчових речовин — білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, зба­лансованих у найбільш сприятливих відношеннях.

Що краще збалансовані харчові речовини в раціоні харчування людини, то менша кількість їжі може задово­льнити його фізіологічні потреби. При цьому зменшую­ться робота органів травлення і метаболічна діяльність організму. Є багато експериментальних даних про те, що обмеження їжі збільшує тривалість життя і знижує ризик виникнення спонтанних пухлин.

3. Раціональним режимом харчування, що визначає­ться кількістю прийомів їжі, інтервалами між ними, при­йомом їжі у суворо визначений час і правильним розпо­діленням їжі на окремі прийоми.

4. Забезпеченням максимального використання хар­чових речовин, що містяться в продуктах харчування, шляхом раціональної кулінарної обробки їжі, надання їй приємного смаку, аромату, вигляду, різноманітності, що сприяє доброму травленню і засвоєнню.

5. Дотриманням санітарних правил під час отримання, транспортування, зберігання та кулінарної обробки харчових продуктів, що необхідно для запобігання харчовим інфекціям, гельмінтозам, а також гострим і хронічним аліментарним отруєнням мікробного або хімічного походження.

^ ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Раціональне харчування забезпечується адекватним набором харчових продуктів. Останні отримують із при­родного середовища у вигляді продовольчих ресурсів, тобто це є природні речовини, які на даному рівні розви­тку виробничих сил і вивчення харчових продуктів мо­жуть використовуватися для задоволення потреб насе­лення у здоровій їжі. Отримані з продовольчих ресурсів продукти перетворюються в процесі харчування із зовні­шнього чинника у внутрішній, трансформуючись в енер­гію фізіологічних функцій, в органи і тканини організму.

Формування і розміщення продовольчих ресурсів ро­слинного і тваринного походження, а відповідно і. тип

раціонів харчування населення залежать від кліматогеографічних умов. Водночас реалізація природних можливо­стей визначається соціально-економічними умовами, умовами науково-технічного прогресу і гігієнічними знаннями, досягненнями біології, генетики, селекції та афотехніки, біотехнології й хімічного синтезу, а також розвитком міжнародної торгівлі харчовою сировиною і продуктами харчування, що виявляє зростаючий міжна­родний вплив на типи раціонів харчування населення окремих регіонів.

Харчові продукти — це складні багатокомпонентні суміші (системи) сотень хімічних сполук, які умовно мо­жна поділити на 2 групи: 1) речовини, що визначають харчову цінність продукту; 2) речовини нейтральні або такі, що негативно впливають на харчову цінність продукту і можуть негативно впливати на організм споживача. Із речовин 1-ї групи основне значення мають харчові (аліментарні) речовини, які потрібні організмові як дже­рело енергії, для пластичної мети і нормального метабо­лізму. Харчові речовини переважно складають основну масу продукту харчування. Крім них, до 1-ї групи нале­жать хімічні сполуки, що їх відносять до неаліментарних речовин. Серед них найбільше значення мають сполуки, що беруть участь у формуванні органолептичних власти­востей продукту (колір, смак, аромат, консистенція), а також харчові волокна (клітковина, пектин), попередни­ки нутрієнтів і продукти їх розпаду та інші біологічно ак­тивні речовини (гормони, ферменти, пептиди тощо).

Речовини, що складають 2-гу групу, у свою чергу мо­жна поділити на 2 види. До 1-го виду відносять антиаліментарні чинники, що перешкоджають перетравлюван­ню, засвоєнню або утилізації нутрієнтів. До 2-го виду відносять потенціальне токсичні речовини. Вони можуть бути природного походження, тобто бути притаманними деяким продуктам харчування (наприкад, фазин у квасо­лі) або нагромаджуватися в них за певних умов (соланін унаслідок проростання картоплі), або являти собою сто­ронні хімічні речовини (синоніми: ксенобіотики, забруд­нювачі, екзогенні речовини), які не властиві натурально­му продукту і можуть бути занесені до нього або забруднити його в процесі отримання, неправильного зберігання, технологічної обробки, а також у разі контак­ту із забрудненим навколишнім середовищем. Ксенобіо­тики можуть бути неорганічної та органічної природи, в тому числі мікробіологічного походження. До них не належать вітаміни, провітаміни, мікроелементи, кухонна сіль, приправи, ароматичні і смакові речовини природ­ного походження, які додають у продукти харчування.

Кожний продукт харчування має тільки для нього ха­рактерну харчову і біологічну цінність, яка визначається його органолептичними і гастрономічними якостями, хі­мічним складом, засвоюваністю нутрієнтів, енергетичною цінністю.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconВопросы реабилитации наркозависимых обсудили в Иркутске
К проработке новой, трехлетней программы поддержки Государственной службы по контролю наркотиков (гскн) при правительстве кр приступила...

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconПлан работы службы по контролю за организацией и качеством питания...
Основное совещание по вопросам организации питания: утверждение состава комиссии по контролю за организацией и качеством питания,...

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconПубличный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения...
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно и Свидетельства о государственной...

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconМетодичні рекомендації Упорядник
В методичних рекомендаціях представлені форми І методи індивідуально-виховної роботи з педагогічно занедбаними дітьми

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconНові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р
Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології : наукове видання. К. Знання, 2009. 319 с

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconВопросы, подлежащие контролю

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconВопросы, подлежащие контролю

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconРобоча програма по дисципліні Чисельні методи
Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера, метод обращения матрицы, метод Гаусса

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” iconПрограмма спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. Хоккей
В. П. Савин, доктор пед наук, профессор кафедры теории и методи­ки хоккея ргуфк, заслуженный работник физической культуры РФ

Методи екологічного контролю за якістю харчових продуктів” icon«Промежуточная аттестация»
Об утверждении графика консультаций по подготовке к итоговому контролю во 5-8 классахОбразовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница