Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р
Скачать 296.92 Kb.
НазваниеНові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р
страница1/4
Дата публикации09.07.2013
Размер296.92 Kb.
ТипДокументы
lit-yaz.ru > Литература > Документы
  1   2   3   4
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ - 4 квартал 2012 р.1.

42

С 86


Cox J.

Finnie : novel. - London : Headline book publishing, 2002. - 440 р.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)2.

33И (42)

F 90


Frewer L. J.

Food, people and society. A European perspective of consumers food choices. - Berlin : Springer-Verlag, 2001. - 462 p. : 71 figures and 63 tables

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)3.

33И (42)

М 21


Malhotra Naresh K.

Marketing research an applied orientation : scientific. - third edition. - New Jersey : Prentice Hall International, Inc., 1999. - 764 р. : il.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)4.

5 (42)

W-54


Went Frits W.

The plants : научное издание. - [s. l.] : Time-life international, 1968. - 194 с. : ил., фото. - (Life nature library)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)5.

336

І-237


Івахненко В. М.

Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології : наукове видання. - К. : Знання , 2009. - 319 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№ 2(1)6.

33С Крим

І-665


Інноваційна діяльність промислових підприємств Автономної Республіки Крим : стат. зб. - Сімферополь, 2012. - 114 с

Экземпляры: всего:1 - ИБО(1)7.

Р2

А 139


Абдуллаев Ч.

Мое прекрасное алиби : роман. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 288 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)8.

63+57 (06)

А 252


Аграрний вісник Причорномор"я : зб. наук. праць. Вип. 62 : Біологічні та сільськогосподарські науки. - Одеса, 2012. - 166 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)9.

631.3 (06)

А 252


Аграрний вісник Причорномор"я : зб. наук. праць. Вип. 63 : Технічні науки. - Одеса, 2012. - 193 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)10.

58 Крим

А 281


Адамєнь Ф. Ф.

Наукова спадщина Є. В. Вульфа в історії Кримської біології та географії : наукове видання ; ІАПВ НААН. - Сімферополь, 2012. - 20 с

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)11.

635.0 Крым

А 281


Адамень Ф. Ф.

Крымское овощеводство - история и современное состояние : научное издание ; НААН Украины, Ин-т сельского хозяйства Крыма. - Симферополь, 2012. - 44 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)12.

634.0 Крым

А 281


Адамень Ф. Ф.

Крымское плодоводство - история и современное состяние : научное издание ; НААН Украины, Ин-т сельского хозяйства Крыма. - Симферополь, 2012. - 68 с

Экземпляры: всего:3 - ХР(2), ЧЗ№ 1(1)13.

631.3 (075.8) Крим

Б 125


Бабицький Л. Ф.

Практикум з технічного сервісу в агропромисловому комплексі : навч. посібник . - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2012. - 332 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)14.

576.8 Крым

Б 144


Баглаева Л. Ю.

Микробиология с основами вирусологии : краткий курс лекций ; ЮФ НУБиПУ "КАТУ". - Симферополь, 2011. - 116 с

Экземпляры: всего:2 - ХР(1), ЧЗ№1(1)15.

336 (075.8)

Б 175


Базілінська О. Я.

Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посібник . - К. : ЦУЛ, 2009. - 328 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№ 2(1)16.

Р1

Б 244


Баратынский Е. А.

Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. - М. : Правда, 1987. - 480 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)17.

358.5 (075.8)

Б 402


Безпека життєдіяльності : навч. посібник . - К. : ЦУЛ, 2011. - 276 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№2 (1)18.

Р1

Б 701


Блок А.

Избранное : стихотворения и поэмы. - М. : Правда, 1978. - 480 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)19.

636.089:616 (075.8)

Б 733


Богач М. В.

Інвазійні хвороби свійської птиці : навчальний посібник. - К. : Ветінформ, 2007. - 223 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№1(1)20.

331.82

Б 955


Быстров В.П.

Охрана труда : справочное пособие для ркуоводителей предприятий, учреждений, организаций, лечебных и учебных заведений. - Симферополь : НАТА, 2008. - 500 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№2(1)21.

02

Б 982


Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН : збірник. Вип. 1. - К., 2012. - 383 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)22.

5 (092) Крым

В 35


В. И. Вернадский и Крым: люди, места, события... : биография отдельного лица-Иллюстративный материал. - К. : Лыбидь, 2012. - 248 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)23.

02

В 11


Від ХІХ до ХХІ століття : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 12-14 жовтня 2011 р., Харків. - Харків : РА ІРІС, 2011. - 368 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)24.

63+333С (06)

В 535


Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал. Вип. № 2. - Дніпропетровськ, 2011. - 208 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)25.

631.95 (06)

В 535


Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : науково-теоретичний збірник. Вип. 1 (30) Т. 1. - Житомир : ЖНАЕУ, 2012 468

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)26.

33С

В 183


Варналій З. С.

Мале підприємництво: основи теорії і практики : монографія. - 4-тє вид. - К. : Знання, 2008. - 302 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ №2(1)27.

636.089:615

В 39


Ветеринарні препарати виробництва ВАТ ВНП "Укрзооветпромпостач" : каталог. - 2-ге вид. - К., 2002. - 67 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)28.

634.8:663.2 Крым

В 491


Виноградарство и виноделие : сборник научных трудов. - Ялта : ИВиВ "Магарач", 2001. - 91 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)29.

636.089: 616 (075.8)

В 608


Внутрішні хвороби тварин : підручник. Ч. 1. - Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2012. - 528 с. : ил

Экземпляры: всего:50 - ХР(4), ЧЗ№1(1), УА(45)

Учебная литература:

Ветеринарная медицина/ТКА/6.130501/Внутренние незаразные болезни/1, 2/Осн30.

331.82:636.089 (075.8) Крим

В 65


Войналович О. В.

Охорона праці у ветеринарній медицині : навчальний посібник. - К. : Основа, 2010. - 344 с

Экземпляры: всего:13 - ХР(3), ЧЗ№ 2(2), УА(8)

Учебная литература:

ВМ/ОТ и БЖД/6.130501/Охрана труда и БЖД/1, 2/Осн31.

528 (075.8)

В 654


Войтенко С. П.

Інженерна геодезія : підручник. - К. : Знання, 2012. - 574 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№1(1)32.

9(С2) (075.8)

В 756


Воронянський О. В.

Історія України : навч. посібник . - Харків : ФО-П Стеценко І. І., 2010. - 544 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)33.

502.7 (06)

В 925


Вызовы ХХІ века: природа, общество, пространство. Ответ географов стран СНГ : сборник. - М. : Тов-во научных изданий КМК, 2012. - 337 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)34.

636.089

Г 125


Гавриш В.

Лечебник домашних животных : научно-популярная л-ра. - М. : Аквариум Принт, 2007. - 351 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№ 1(1)35.

635.9:631.52

Г 697


Горницкая И. П.

Теоретические вопросы интродукции тропических и субтропических растений : Монография. - Донецк : Вебер (Донецкое отделение), 2008. - 350 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)36.

378 (06) Крим

Г 945


Гуманітарні науки : наукові праці. Вип. 7. - Сімферополь, 2012. - 136 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)37.

57+631.95 (06)

Д 466


Динаміка біорізноманіття 2012 : збірник наукових праць. - Луганськ : Вид-во ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. - 252 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)38.

Р2

Д 678


Донцова Д.

Но-шпа на троих : роман. - М. : ЭКСМО, 2011. - 352 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)39.

Р 1

Д 706


Достоевский Ф. М.

Братья Карамазовы : роман в четырех частях с эпилогом. Ч. 3 и 4. - М. : Сов. Россия, 1987. - 480 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)40.

Р 1

Д 706


Достоевский Ф. М.

Братья Карамазовы : роман в четырех частях с эпилогом. Ч. 1 и 2. - М. : Сов.Россия, 1987. - 352 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)41.

34С

Д 75


Дроботов С. А.

Функції права у розвиткові демократичної і правової держави : монографія. - К. : Логос, 2012. - 336 с. - Библиогр.: с. 291-334

Экземпляры: всего:7 - ХР(6), ЧЗ№ 2(1)42.

635.9:631.52

Д 786


Дрягина И. В.

Селекция и семеноводство цветочных культур : научное издание. - М. : Агропромиздат, 1986. - 256 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№ 1(1)43.

И (США)

З-343


Звезды сыска. Отравленный плющ / П. Чейни. Непростые условия / П. Чейни. Охота на полицию : сборник / Э. Макбейн. - Мн. : Белфакс, 1992. - 496 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)44.

635.9 Крым

З-614


Зильберварг И. Р.

Методические рекомендации по использованию потенциально опасных цветочных растений в озеленении интерьеров детских садов и школ : Методические рекомендации ; ЮФ НУБиПУ "КАТУ". - Симферополь, 2011. - 34 с

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)


  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р iconПояснительная записка к отчету об исполнении государственного задания...
За 12 месяцев 2012 года выбыло 81 ребенок, в семью ушло 73 ребенка (за второй квартал в семью возвращено 22, за третий квартал –...

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р iconБюллетень новых поступлений в детский отдел црб 2 квартал 2012 г
Бюллетень новых поступлений в детский отдел црб (2 квартал 2012 г.) / Мбук «Тымовская цбс». Црб, мбо; сост. Н. Н. Соколова. – Тымовское,...

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р iconИнформационный бюллетень новых поступлений II квартал 2012 г
Денн, Бен. Космос / Б. Денн; о брайен; пер с англ. М.: Росмэн-Пресс, 2012. 48с. (Детская энциклопедия)

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р iconПлан работы гаоу дпо (пк) с рк «криро» на 2012 год I квартал

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р iconОтчёт учреждений культуры клубного типа Калганского района за 2 квартал 2012 года

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р icon1. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности
Приложение № Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2012 г., составленная в соответствии с законодательством...

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р iconБюллетень новых поступлений литературы 1-2 квартал 2012 года
Маслак, А. А. Измерение качества выпускных квалификационных работ: методические рекомендации / А. А. Маслак. Славянск-на-Кубани:...

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р iconИнформация о деятельности общедоступных библиотек Республики Башкортостан...
За первый квартал 2013 года сеть муниципальных библиотек Республики Башкортостан уменьшилась на 5 единиц и составляет 1732 библиотеки...

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р icon2012-2013 учебный год Школьная олимпиада по русскому языку
Баловать, завидно, квартал, красивее, пуловер, обеспечение, мизерный, средства, вручит, кровоточить, мозаичный, диспансер, дождалась,...

Нові надходження до бібліотеки 4 квартал 2012 р iconПівденний філіал Національного університету біоресурсів І природокористування України
Даний список включає в себе бібліографічні описи книг, виданих у Болгарії, Угорщині, Естонії, Латвії, Італії, Югославії мовою оригіналу,...Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница