0 – generalităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Informare. Documentare. Biblioteconomie. InstituţII. PublicaţII
Скачать 321.81 Kb.
Название0 – generalităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Informare. Documentare. Biblioteconomie. InstituţII. PublicaţII
страница1/5
Дата публикации16.06.2013
Размер321.81 Kb.
ТипДокументы
lit-yaz.ru > Литература > Документы
  1   2   3   4   5
0 – GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOTECONOMIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
ACADEMICIANUL Ion Druţă : prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliografie / AŞM ; coord., red. şt. N. Dolgan. – Chişinău : [s. n.] , 2008. – 424 p.

01 / A 18 40954
BIBLIOGRAFIA Naţională a Moldovei : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Nr. 1-12 / Camera Naţ. a Cărţii din RM ; alcăt. C. Banu ; red. resp. şi coord. V. Chitoroagă. – Chişinău : CNC, 2007.

01 / B 51 229-240
CURIOZITĂŢI de ieri şi de azi : Între legendă şi realitate : pentru cititorii cu vârsta între 9 şi 99 de ani / coord. A. Bujor. – Chişinău : Epigraf, 2007. – 208 p.

030 / C 94 40635
DUCA, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere / Gheorghe Duca. – Chişinău : Ştiinţa, 2007. – 288 p.

001 / D 84 40957
DUMITRIU, Anton. Retrospective / Anton Dumitriu ; ed. îngr. de G. Gheorghe. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1991. – 248 p.

008 / D 92 40732
McLUHAN, Marshall. Galaxia Gutenberg : Omul şi era tiparului / Marshall McLuhan ; cuv. înainte V. E. Maşek ; trad. din lb. engl. L. şi P. Năvodaru. – Bucureşti : Ed. politică, 1975. – 456 p.

002 / M 53 40874
MEMBRII Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar. Vol. 1. (1961-2006) / col. red. H. Corbu [et al.] . – Chişinău : Ştiinţa, 2006. – 432 p.

001(03) / M 54 40959
SHEPHARD, Rowena. 1000 de simboluri / R. şi R. Şhephard. – Oradea : Aquila’ 93, 2007. - 352 p.

008 / S 52 40670, 40671

* * *

ВСЕ о музеях мира : Иллюстрированный справочник худож. музеев / текст, подбор ил. И. И. Мосин / Санкт-Петербург : Кристалл, 2007. – 176 р.

069(03) / В 841 40637
КАПР, Альберт. Эстетика искусства шрифта : тезисы и маргиналии / Альберт Капр ; пер. с нем. В. Милютина. – Москва : Книга, 1979. – 124 р.

00 / К 205 37882
КОНРАД, Николай. Очерк истории культуры средневековой Японии : 7-16 в. / Николай Конрад. – Москва : Искусство, 1980. – 144 р.

008(091) / К 649 37102
НОВЫЙ энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 2007. – 1456 р.

030 / Н 766 40703
О’ Коннелл, Марк. Знаки и символы : Иллюстрированная энциклопедия / М. О’Коннелл, Р. Эйри. – Москва : Эксмо, 2007. – 256 р.

008(03) / О-11 40624
ОЛЬДЕНБУРГ, Сергей. Культура Индии / Сергей Ольденбург. – Москва : Наука, 1991. – 280 р.

008(091) / О-562 37126
ПОЛНАЯ энциклопедия символов и знаков / авт.-сост. В. Адамчик. – Минск : Харвест, 2007. – 608 р.

008(03) / П 517 40948
1- FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 – FILOZOFIE
COMTE-SPONVILLE, Andre. Cea mai frumoasă istorie / A. Comte-Sponville, J. Delumeau, A. Farge ; trad. din lb. fr. de M. Mureşanu Ionescu. – Bucureşti : Art, 2007. -160 p.

1 / C 73 40495
VIANU, Tudor. Studii de filosofie şi estetică : Dualismul artei / Tudor Vianu. – Bucureşti : 100+1 GRAMAR, 2001. – 200 p.

1 / V 58 40496


* * *

ИСТОРИЯ философии : учеб. для вузов / отв. ред. : В. Кохановский, В. Яковлев. – 4-е изд. – Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 736 р.

1(091)(075) / И 907 40947
НОВЕЙШИЙ философский словарь / авт. кол. В. Кондрашов

[и др.] ; под общ. ред. А. Ярещенко. – 2-е изд. – Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 672 р.

1(03) / Н 727 40949

159.9 PSIHOLOGIE
CHAPMAN, Gary. Cele cinci limbaje ale iubirii : Cum să-ţi exprimi faţă de partener implicarea trup şi suflet / Gary Chapman. – Bucureşti : Curtea Veche, 2007. – 224 p.

159.92 / C 46 40487
FELDHAHN, Shaunti. Doar pentru ea : Ce ar trebui să ştie orice femeie despre viaţa interioară a bărbatului / Shaunti Feldhahn. Doar pentru el : Ghid de orientare pe harta lăuntrică universului feminin / S. şi J. Feldhahn. – Cluj-Napoca : Aqua Forte, 2007. – 126, 116 p.

159.92 / F 36 40500
WUNENBURGER, Jean-Jacques. Filosofia imaginilor / Jean-Jacques Wunenburger ; trad. de M. Constantinescu. – Iaşi : Polirom, 2004. – 414 p.

159.9 / W 92 40678
* * *

ФРЕЙД, Зигмунд. Интерес к психоанализу / Зигмунд Фрейд. – Минск : Попурри, 2007. – 592 р.

159.9 / Ф 861 40950
17- ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ.
ARMEŞ, Nicolae. Codul manierelor elegante / Nicolae Armeş. – Chişinău : Prut Internaţional, 2006. – 184 p.

17 / A 79 40695
18 – ESTETICĂ
ЛЕОПАРДИ, Джакомо. Этика и эстетика / Джакомо Леопарди. – Москва : Искусство, 1978. – 472 р.

18 / Л 479 40791
3 – ŞTIINŢE SOCIALE
31 – STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
BIRIŞ, Ioan. Sociologia civilizaţiilor : o abordare metodologică / Ioan Biriş. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 176 p.

316 / B 54 40763
TERAPIE ocupaţională şi reabilitare psihosocială : strategii didactice pentru predarea cursului / V. Pritcan [et al] . – Chişinău : [s. n.] , 2008. – 178 p.

316.6 / T 37 41010
* * *

МИХАЙЛОВА, Людмила. Социология культуры : учеб. пособие для вузов / Людмила Михайлова. – 3-е изд., доп. - Москва : Дашков и К, 2006. – 344 р.

316(075) / М 69 40054, 40055
ШЕНДРИК, Анатолий. Социология культуры : учеб. пособие для студ. вузов / Анатолий Шендрик. – Москва : ЮНИТИ, 2005. – 496 р.

316(075) / Ш 472
32 – POLITICĂ
ENCIU, Nicolae. Construcţia Europeană (1945-2007) : curs universitar / N. Enciu, V. Enciu. – Chişinău : Civitas, 2007. – 392 p.

32(075) / E 54 40475-40482
GIURESCU, Constantin. Cinci ani şi două luni în penitenciarul din Sighet (7 mai 1950 – 5 iulie 1955) / Constantin Giurescu. – Bucureşti : Ed. Fund. Culturale Române, 1994. – 216 p.

32 / G 59 40849
PERLOFF, James. În umbra puterii : Consiliul pentru Relaţii Externe şi declinul american / James Perloff ; trad. C. şi M. Lazarus. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1997. – 260 p.

32 / P 52 40870
33 – ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
CHIRCĂ, Sergiu. Mecanismele sistemelor economice / Sergiu Chircă. – Chişinău : ASEM, 2004. – 402 p.

33 / C 52 40504
34 - DREPT. JURISPRUDENŢĂ
BORODAC, Alexandru. Manual de drept penal : partea specială : pentru învăţământul universitar / Alexandru Borodac. – Chişinău : [s. n.] , 2004. – 622 p.

34(478)(075) / B 69 40805
37- EDUCAŢIE . ÎNVĂŢĂMÎNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
BULETIN informativ. Nr. 4-5 / Min. Educaţiei şi Tineretului al RM. – Chişinău : Univers Pedagogic, 2007. – 96 p.

37 / B 93
BULETIN informativ. Nr. 6 / Min. Educaţiei şi Tineretului al RM. – Chişinău : Univers Pedagogic, 2007. – 36 p.

37 / B 93
POPESCU, Valeriu. Un om de lume : Culegere de sfaturi pentru tinerii ţării mele, pentru părinţii şi dascălii lor / Valeriu Popescu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2004. – 192 p.

37 / P 81 40368
UNIVERSITATEA de Arte „George Enescu”, Iaşi / coord. M. Sficlea-Obreja [et al.] . – Iaşi : [s. n.] , 2005. – 80 p.

378 / U 57 40519

39 - ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
HANGANU, Lilia. Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi bulgarilor / Lilia Hanganu. – Chişinău : Pontos, 2008. – 140 p.

39 / H 22 40994
HELFT, Claude. Mitologia chineză / Claude Helft ; trad. R. Chiriacescu. – Bucureşti : Meteor Press, 2005. – 80 p.

398.22 / H 45 40686
HÎNCU, A. Genurile şi speciile folclorului românesc / A. Hîncu. – Chişinău : Grafema Libris, 2003. – 94 p.

39 / H 67 40544-40547
MITOLOGIA indiană / scrisă şi il. de J. Blanc ; trad. R. Chiriacescu. – Bucureşti : Meteor Press, 2004. – 96 p.

398.22 / M 76 40497
PĂTĂRANII folclorice ale românilor sovietici din Basarabia, stînga Nistrului, nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei, Caucazul de Vest / st. introd., sel. şi îngr. şt. V. Cirimpei. – Chişinău : [s. n.] , 2008. – 224 p.

39 / P 32 41009
TARDY, Anne. Mitologia tibetană / Anne Tardy ; trad. R. Chiriacescu. – Bucureşti : Meteor Press, 2004. – 96 p.

398.22 / T 22 40685
* * *

МИФЫ народов мира : Энциклопедия. В 2-х т. Т. 1. (А-К) / гл. ред. С. Токарев. – Москва : Сов. Энциклопедия, 1980. – 672 р.

398.22(03) / М 689 37099
МИФЫ народов мира : Энциклопедия. В 2-х т. Т. 2. (К-Я) / гл. ред. С. Токарев. – Москва : Сов. Энциклопедия, 1982. – 720 р.

398.22(03) / М 689 37100
УКРАИНСКОЕ народное искусство : Одежда / ред. В. Погребняк. – Киев : Гос. изд-во Изобразительного искусства и Муз. лит. УССР, 1961. – 328 р. : ил.

39 / У 455 37781
6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
BARTOK, Ambre. Moda Psycho / Ambre Bartok ; trad. R. Mateescu. – Bucureşti : Pro-Editura, 2007. – 144 p.

687 / B 27 404897 – ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
ARTA : Arte audiovizuale / col. red. : V. Dergaciov, A. - M. Plămădeală, L. Cemortan [et al.] ; AŞM. – Chişinău : [s. n.], 2007. – 240 p.

7.03(478) / A 81 40575-40579
ARTA : Arte vizuale / col. red. : V. Dergaciov, T. Stăvilă, C. Ciobanu [et al.] ; AŞM. – Chişinău : [s. n.], 2007. – 240 p.

7.03(478) / A 81 40570-40574
CHICU, Aurelia. Educaţia plastică în clasa 1-a / A. Chicu, T. Lenţa. – Chişinău : Cartdidact, 2007. – 48 p.

7.01(075) / C 52 40967
СIUCĂ, Valentin. Un secol de arte frumoase la Iaşi / Valentin Ciucă. – Iaşi : Art XXI, 2004. – 560 p. : il.

7.03(4/9) / C 58 40518
COLESNIC, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” : ghid encicl. / Iurie Colesnic. – Chişinău : Museum, 2008. – 254 p.

7.01(03) / C 69 40980, 40981
FLOREA, Vasile. Istoria artei româneşti / Vasile Florea. – Bucureşti : Litera International, 2007 . – 503 p. : il.

7.03(4/9) / F 69 40525, 40669
HOHNE, Erich. Musik în der Kunst / Erich Hohne. – Liepzig : Veb Seemann Verlag. – 1965. – 18 p. , 44 p. il.

7.03 / H 73 40808
MIHALOVICI, Marcel. Amintiri despre Enescu, Brâncuşi şi alţi prieteni / Marcel Mihalovici ; trad. de A. Mavrodin. – Bucureşti : Eminescu, 1990. – 216 p.

7.03 / M 70 40867
NADIN, Mihai. A trăi arta : elemente de metaestetică / Mihai Nadin. – Bucureşti : Eminescu, 1972. – 224 p.

7.01 / N 15 40789
The NEVA Symphony : Leningrad in works of graphic art and painting / compiled by V. Pushkariov. – Leningrad : Aurora, 1975. – 30 p.

7.03 / N 51 37832
145 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi / V. Munteanu, M. Cozmei, C. Paiu. – Ed. bilingvă. – Iaşi : Trinitas, 2005. – 64 p. : il.

7.01 / O-10 40527
PROBLEME actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, conf. tehn.-şt. intern. (4 ; 2008 ; Chişinău) . Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, 13-14 noiemb. 2008, Chişinău : culeg. de art. Vol. 1 / com. org. : S. Calos [et al.] . – Chişinău : USM, 2008. – 230 p.

71 / P 93 40986
PROBLEME actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, conf. tehn.-şt. intern. (4 ; 2008 ; Chişinău) . Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, 13-14 noiemb. 2008, Chişinău : culeg. de art. Vol. 2 / com. org. : S. Calos [et al.] . – Chişinău : USM, 2008. – 178 p.

71 / P 93 40987
PUICĂ, Eliza. Educaţia plastică în şcoala primară / E. Puică, Z. Ursu. – Chişinău : [s. n.] , 2007. – 62 p. : il.

7.01 / P 97 40472
SOARE, Claudia. Ghidul avangardei europene / Claudia Soare. – Bucureşti : House of Guides, 2004. – 110 p.

7.03 / S 65 40690
* * *

ВИППЕР, Борис. Борьба течений в итальянском искусстве 16 века : К проблеме кризиса итальянского гуманизма 1520-1590 / Борис Виппер. -Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 372 р.

7.03(4/9) / В 517 37892
ГРАБАРЬ, Игорь. Новооткрытый Рембрандт / Игорь Грабарь. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 96 р.

7 / Г 751 37810
ГУБЕР, А. Микельанджело, 1475-1564 / А. Губер. – Москва : Искусство, 1953. – 200 р. : il.

7.03(4/9).07 / Г 931 37846
ГУКОВСКИЙ, Матвей. Леонардо да Винчи : творческая биография / Матвей А. Гуковский. – Ленинград : Искусство, 1958. – 172 р. : il.

7.03(4/9).07 / Г 939 37861
ДЬЯКОНОВА, Наталья. Искусство народов Востока в Эрмитаже / Наталья Дьяконова. – Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. – 128 р. : il.

7.03(4/9) / Д 935 37891
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ искусство Молдавской ССР / авт. текста М. Лифшиц, А. Мансурова. – Москва : Сов. Художник, 1957. – 44 р., 50 р. il.

7.03(478) / И 381 37850
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ искусство Молдавской ССР : альбом репродукций и краткие биографические справки о художниках республики / авт.-сост. А. Васильев. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1960. – 132 р. : il.

7.03(478) / И 381 37851
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ искусство Туркменской ССР : Живопись. Скульптура. Графика. Кино- и театрально-декорационное искусство / авт. ст. О. Мухатова [и др] . – Москва : Сов. Художник, 1984. – 8р., 245 р. il.

7.03(4/9) / И 381 37837
ИМПЕЛЛУЗО, Лучия. Герои и боги античности : символы, атрибуты, персонажи мифов и истории изобразительного искусства / Лучия Импеллузо ; пер. с итал. С. Козлова. – Москва : Омега, 2007. – 384 р. : il.

7.01(03) / И 54 40639
ИСКУССТВО в Румынской Народной Республике : ил. журнал. № 12 / отв. ред. Г. Шару. – Бухарест : [s. n.] , 1956.

7.03(4/9) / И 868 37880

ИСКУССТВО Средней Азии эпохи Авиценны / авт. текста и сост. альбома Л. Айни. – Душанбе : Ирфон, 1980. – 216 р. : il.

7.03(4/9) / И 868 37724

КАЛИТИНА, Нина. Французское изобразительное искусство конца 18-20 веков : учебник для студ. вузов / Нина Калитина. – Ленинград : Изд-во Ленинградского Ун-та, 1990. – 260 р.

7.03(4/9) / К 172 37857
КАПТЕРЕВА, Татьяна. Искусство стран Магриба : Средние века. Новое время / Татьяна Каптерева. – Москва : Искусство, 1988. – 320 р. : il.

7.03(4/9) / К 206 37705
МАСТЕРА искусства об искусстве : избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7-ми т. Т. 2. Эпоха Возрождения / под общ. ред. А. Губера [и др.] . – Москва : Искусство, 1966. – 496 р.

7.03 / М 328

МАСТЕРА искусства об искусстве : избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7-ми т. Т. 5. Кн. 1. Искусство конца 19 нач. 20 в. / под общ. ред. А. Губера [и др.] . – Москва : Искусство, 1969. – 543 р.

7.03 / М 328

МАСТЕРА искусства об искусстве : избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7-ми т. Т. 5. Кн. 2. Искусство конца 19 нач. 20 в. / под общ. ред. А. Губера [и др.] . – Москва : Искусство, 1969. – 642 р.

7.03 / М 328
МАСТЕРА искусства об искусстве : избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7-ми т. Т. 7. Искусство народов СССР / под общ. ред. А. Губера [и др.] . – Москва : Искусство, 1970. – 730 р.
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

0 – generalităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Informare. Documentare. Biblioteconomie. InstituţII. PublicaţII iconGeneralităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Informare. Documentare. Biblioteconomie
К la о / col red. A. Dorohov [et al.]. – Moscva : Pedagoghica, 1975. – 296 р

0 – generalităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Informare. Documentare. Biblioteconomie. InstituţII. PublicaţII icon0 generalităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Organizare. Informare

0 – generalităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Informare. Documentare. Biblioteconomie. InstituţII. PublicaţII icon0 generalităŢI. ŞTiinţĂ Şi cunoaştere. Organizare. InformareОбразовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница