Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования
НазваниеАгропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования
страница28/29
Дата публикации03.07.2013
Размер2.89 Mb.
ТипКонтрольная работа
lit-yaz.ru > География > Контрольная работа
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29этнология
РЕФЕРАТ
Характарыстыка этнасу габрэяў


1. Агульная характарыстыка этнасу габрэяў……………………………

3

А. Тэорыі (канцэпцыі) паходжання этнасу і яго назвы…………………….

3

В. Этнічная тэрыторыя, сучасная краіна, дзе большасць прадстаўнікоў дадзенаго этнасу пражывае…………………………………………………...

4

С. Статыстыка насельніцтва. Этнадэмаграфія. Рассяленне по свеце……..

5

D. Геаграфічныя асаблівасці, якія паўплывалі на фарміраванне традыцыйна-бытавой культуры этнасу……………………………………...

8

Е. Гістарычныя вобласці……………………………………………………...

12

F. Буйнейшыя гарады…………………………………………………………

12

2^ . Этнагенез – асноўныя этапы этнічнай гісторыі народу (гісторыя з'яўлення, фарміравання, станаўлення і развіцця этнасу на этапах: племя – народнасць – нацы)………………………………………............

13

3. Этнічны склад…………………………………………………………......

16

^ 4. Этналінгвістычная сітуацыя……………………………………………

19

5. Этнаканфесійны склад насельніцтва…………………………………

20

^ 6. Асаблівасці традыцыйна – бытавой культуры і фальклору………

21

6.1. Традыцыйныя заняткі, рамествы і промыслы…………………………

23

6.2. Традыцыйныя паселішча…………………………………………………

23

6.3. Жылле…………………………………………………………………….

23

6.4. Нацыянальная кухня……………………………………………………..

23

6.5. Традыцыйнае адзенне…………………………………………………….

28

6.6. Абрады і звычаі…………………………………………………………..

31

6.7. Каляндарныя і сямейныя святы…………………………………………

33

6.8. Музычны, харэаграфічны і спартыўны фальклор……………………...

37

^ 7. Цікавая інфармацыя пра этнас………………………………………….

38

Спіс выкарыстанай літаратуры……………………………………….......

39РЕФЕРАТ
Характарыстыка этнасу албанцаў


1. Агульная характарыстыка этнасу албанцаў………………………….

3

А. Тэорыі (канцэпцыі) паходжання этнасу і яго назвы…………………….

3

В. Этнічная тэрыторыя, сучасная краіна, дзе большасць прадстаўнікоў дадзенаго этнасу пражывае…………………………………………………...

3

С. Статыстыка насельніцтва. Этнадэмаграфія. Рассяленне по свеце……..

4

D. Геаграфічныя асаблівасці, якія паўплывалі на фарміраванне традыцыйна-бытавой культуры этнасу……………………………………...

6

Е. Гістарычныя вобласці……………………………………………………...

8

F. Буйнейшыя гарады…………………………………………………………

9

2^ . Этнагенез – асноўныя этапы этнічнай гісторыі народу (гісторыя з'яўлення, фарміравання, станаўлення і развіцця этнасу на этапах: племя – народнасць – нацы)………………………………………............

12

^ 3. Этнічны склад…………………………………………………………......

13

4. Этналінгвістычная сітуацыя……………………………………………

15

^ 5. Этнаканфесійны склад насельніцтва…………………………………

15

6. Асаблівасці традыцыйна – бытавой культуры і фальклору………

16

6.1. Традыцыйныя заняткі, рамествы і промыслы…………………………

16

6.2. Традыцыйныя паселішча…………………………………………………

17

6.3. Жылле…………………………………………………………………….

18

6.4. Нацыянальная кухня……………………………………………………..

18

6.5. Традыцыйнае адзенне…………………………………………………….

20

6.6. Абрады і звычаі…………………………………………………………..

21

6.7. Каляндарныя і сямейныя святы…………………………………………

23

6.8. Музычны, харэаграфічны і спартыўны фальклор……………………...

23

^ 7. Цікавая інфармацыя пра этнас………………………………………….

24

Спіс выкарыстанай літаратуры……………………………………….......

25

Прімыкненне 1. Карта Албаніі
^ РЕФЕРАТ
Характарыстыка этнасу эстонцаў


1. Агульная характарыстыка этнасу эстонцаў………………………….

3

А. Тэорыі (канцэпцыі) паходжання этнасу і яго назвы…………………….

3

В. Этнічная тэрыторыя, сучасная краіна, дзе большасць прадстаўнікоў дадзенаго этнасу пражывае…………………………………………………...

3

С. Статыстыка насельніцтва. Этнадэмаграфія. Рассяленне по свеце……..

5

D. Геаграфічныя асаблівасці, якія паўплывалі на фарміраванне традыцыйна-бытавой культуры этнасу……………………………………...

6

Е. Гістарычныя вобласці……………………………………………………...

8

F. Буйнейшыя гарады…………………………………………………………

11

2^ . Этнагенез – асноўныя этапы этнічнай гісторыі народу (гісторыя з'яўлення, фарміравання, станаўлення і развіцця этнасу на этапах: племя – народнасць – нацы)………………………………………............

13

^ 3. Этнічны склад…………………………………………………………......

14

4. Этналінгвістычная сітуацыя……………………………………………

15

^ 5. Этнаканфесійны склад насельніцтва…………………………………

16

6. Асаблівасці традыцыйна – бытавой культуры і фальклору………

16

6.1. Традыцыйныя заняткі, рамествы і промыслы…………………………

16

6.2. Традыцыйныя паселішча…………………………………………………

18

6.3. Жылле…………………………………………………………………….

18

6.4. Нацыянальная кухня……………………………………………………..

20

6.5. Традыцыйнае адзенне…………………………………………………….

23

6.6. Абрады і звычаі…………………………………………………………..

24

6.7. Каляндарныя і сямейныя святы…………………………………………

25

6.8. Музычны, харэаграфічны і спартыўны фальклор……………………...

26

^ 7. Цікавая інфармацыя пра этнас………………………………………….

27

Спіс выкарыстанай літаратуры……………………………………….......

28

Прымкненне 1. Карта Эстоніі

ОТЧЕТЫ по практикеПроизводительность труда на

^ ООО «МОНОЛИТ ГРУПП»

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МОНОЛИТ ГРУПП»……………………………………………………………………………3

1.1. Паспорт предприятия…………………………………………………………3

^ II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО –

ХОЗЯЙСТВЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МОНОЛИТ ГРУПП»..................4

2.1. Анализ выпускаемой продукции…………………………………………….4

2.2. Основные показатели производственно – хозяйственной деятельности….9

2.3. Оценка финансово – экономического состояния………………………….18

^ III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «МОНОЛИТ ГРУПП»……………………………………………………..28

3.1. Организационная структура предприятия………………………………...28

3.2. Характеристика планово – экономического отдела……………………….29

^ IV. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «МОНОЛИТ ГРУПП»…………………………………35

4.1. Анализ динамики производительности труда…………………………….35

4.2. Анализ использования фонда рабочего времени………………………….43

4.3. Анализ фонда оплаты труда и численности рабочих……………………..45

4.4. Мероприятия по повышению производительности труда………………..47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….51

^ ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТРУД и персонал на ОДО «Белпромуголь»


Введение……………………………………………………………………….

3

1. ОДО «Белпромуголь» как субъект хозяйствования……………………..

5

2. НТП на ОДО «Белпромуголь»…………………………………………….

12

3. Управление предприятием ОДО «Белпромуголь»………………………

22

4. Планирование на ОДО «Белпромуголь»………………………………….

26

5. Индивидуальное задание. «Экономика. Труд и персонал на ОДО «Белпромуголь»»………………………………………………………………

35

Заключение…………………………………………………………………….

38

Список использованных источников………………………………………..

39

Приложение 1. Методика расчета показателей конкурентоспособности предприятия
Приложение 2. Бухгалтерский баланс ОДО «Белпромуголь»
Приложение 3. Организационная структура управления ОДО «Белпромуголь»^ Налогообложение на ЧПУП «МОНОРАКУРС»


2. Анализ системы налогообложения на частном унитарном предприятии «Моноракурс»………………………

4

2.1. Органзационно – экономическая характеристика предприятия………

4

2.2. Состав и структура налогов, включаемых в себестоимость продукции……………………………………………………………………..

12

2.3. Налогообложение прибыли и доходов…………………………………

20

2.4. Оценка воздействия налоговой нагрузки на предприятии…………….

29

Список использованных источников…………………………

31

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ^ Организационная структура управления ЧПУП «МОНОРАКУРС»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Бухгалтерский баланс ЧПУП «МОНОРАКУРС» за 2005 - 2007 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Справка о платежах в бюджет и внебюджетные фонды за 2005-2007 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Расчет остаточной стоимости основных средств
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ^ Расчет по налогу из прибыли за 2007 год«Управление персоналом на ТПЧУП «Арматура»»


Введение……………………………………………………………………….
1. Характеристика предприятия ТПЧУП «Арматура»………………………..
2. Менеджмент предприятия ТПЧУП «Арматура»……………………………
3. Инновационная деятельность на ТПЧУП «Арматура»…………………….
4. Виды и организация планирования на ТПЧУП «Арматура»………….......
5. Индивидуальное задание. Модуль «Управление персоналом на ТПЧУП «Арматура»» ………………………………..
5.1. Динамика производительности труда ……………………………………..
5.2. Анализ численности и категоризации персонала…………………………
5.3. Состав и структура фонда заработной платы…………………………….
5.4. Анализ трудоемкости продукции………………………………………….
5.5. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов…………......
5. 6. Рекомендации по повышению производительности ……………………
Заключение…………………………………………………………………
Список использованных источников……………………………
Приложение 1. Методика расчета показателей конкурентоспособности предприятия
Приложение 2. Бухгалтерский баланс ТПЧУП «Арматура»
Приложение 3. Организационная структура управления ТПЧУП «Арматура»

^ Оценка конкурентоспособности Кафе «Корсарстар» ООО


Введение………………………………………………………………………

3

1. Кафе «Корсарстар» ООО как субъект хозяйствования…………………

4

2.Организация управления на предприятии…………………………………

7

3. Планирование на предприятии…………………………………………….

9

4. Труд и персонал предприятия……………………………………………..

11

5. Основные фонды предприятия…………………………………………….

16

6. Материальные ресурсы и оборотные средства………………… ………..

19

7. Затраты на производство продукции……………………………………..

20

8. Прибыль предприятия……………………………………………………...

24

9.Организация труда…………………………………………………………

26

10. Финансовое состояние предприятия…………………………………….

29

11. Индивидуальное задание……………………………………...

35

11.1. Оценка конкурентоспособности Кафе «Корсарстар» ООО…………..

35

11.2. Пути повышения конкурентоспособности продукции Кафе «Корсарстар» ООО……………………………………………………………

38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..

39

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….

41

Приложение 1. Организационная структура управления Кафе «Корсарстар» ООО
Приложение 2. Исходные данные для анализа фонда заработной платы
Приложение 3. Бухгалтерский баланс Кафе «Корсарстар» ООО
Приложение 4 . Методика расчета показателей конкурентоспособности предприятия


пути повышения рентабельности ЗАО «Промспецмонтаж»


Введение………………………………………………………………………

4

1. Краткая характеристика предприятия ЗАО «Промспецмонтаж»…………………………………………………….

5

1.1. Краткая характеристика предприятия ЗАО «Промспецмонтаж»……..

5

1.2. Управление предприятием……………………………………………….

6

1.3. Имущество и кадровый состав предприятия……………………………

8

2. Основные показатели производственно – хозяйственной деятельности ЗАО «Промспецмонтаж»...

11

2.1. Основные показатели производственно – хозяйственной деятельности

11

2.2. Оценка финансово – экономического состояния………………………

13

2.3. Анализ прибыли предприятия………………………………………….

20

2.4. Анализ рентабельности предприятия ………………………………....

22

3. Организация производства и труда ЗАО «Промспецмонтаж»................................................................................

23

3.1. Анализ динамики производительности труда…………………………..

23

3.2. Анализ фонда оплаты труда и численности рабочих…………………..

25

3.3. Инновационная деятельность на предприятии…………………………

26

4. Основные пути повышения рентабельности ЗАО «Промспецмонтаж»…………………………………………………….

29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..

31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….

33

Приложение 1. Организационная структура управления ЗАО «Промспецмонтаж»
Приложение 2. Бухгалтерский баланс ЗАО «Промспецмонтаж»
Приложение 3. Форма 3 бухгалтерского баланса ЗАО «Промспецмонтаж»


«Финансово-экономическая диагностика» ЧУП "Макропласт"

Введение………………………………………………………………………

4

1. Краткая характеристика предприятия
ЧУП "Макропласт"……………………………………………………….

5

2. Менеджмент предприятия………………………………………..

11

3. Инновационная деятельность на предприятии ЧУП "Макропласт"……………………………………………………………..

13

4. Виды и организация планирования на предприятии ЧУП "Макропласт"……………………………………………………….

18

4.1. Анализ динамики производительности труда…………………………...

18

4.2. Анализ фонда оплаты труда………………………………………………

20

4.3. Планирование на предприятии…………………………………………..

21

5. Информационное управление на предприятии ЧУП "Макропласт"……………………………………………………………..

23

6. Индивидуальное задание…………………………………………

25

6.1. Модуль «Финансово-экономическая диагностика» ЧУП "Макропласт"………………………………………………………………….

25

6.1.1. Динамика и определяющие факторы рентабельности основных производственных фондов …………………………………………………...

25

6.1.2. Состав и структура себестоимости продукции……………………….

29

6.1.3. Анализ финансового состояния предприятия. Антикризисная финансовая стратегия. Финансовое оздоровление………………………….

33

6.1.4. Динамика прибыли на предприятии. Резервы увеличения прибыли и роста рентабельности на предприятии…………………………………….

41

6.1.5. Рентабельность производства и продукции…………………………

43

6.1.6. Рекомендации по использованию резервов снижения себестоимости продукции, увеличения прибыли и роста рентабельности

44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….

48

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….

49

Приложение 1. Организационная структура управления ЧУП "Макропласт"
Приложение 2. Бухгалтерский баланс ЧУП "Макропласт"
Приложение 3. Отчет о прибылях и убытках ЧУП "Макропласт"
^ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ РБ


1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ ЕГО СОСТОЯНИЕ. ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКА……………………………………………………………………………..4

2. Исследование отраслевой динамики национальной экономики. Определение роли и места общественного питания в национальном хозяйстве…………………………….10

3.Исследование экономического потенциала общественного питания……………………………………………….13

4.Исследование отраслевых особенностей формирования рыночной структуры в различных отраслях народного хозяйства…………………………………….14

4.1. Розничная торговля…………………………………………………………15

4.2. Оптовая торговля……………………………………………………………16

4.3. Прямые продажи…………………………………………………………….18

4.4. Общественное питание……………………………………………………. 19

5. Исследование отраслевых особенностей научного технического развития…………………………………………………21

6. Исследование конкурентно способности отрасли на внутреннем и внешних рынка……………………………………….22

7. Исследование отраслевых особенностей структуры финансовых показателей производства……………………….26

8. Исследование отраслевых особенностей динамики оплаты труда……………………………………………………………….28

9. Исследование отраслевых особенностей развития процессов разгосударствления и приватизации…………...29

10. Исследование отраслевых особенностей организации производства…………………………………………31

10.1. Организация снабжения и складского хозяйства ресторана……………31

10.2. . Технологическая документация на производстве…………………….. 33

10.3 Научная организация труда………………………………………………..36

10.4 Организация производства……………………………………………… 37

11. Исследование отраслевых особенностей ценообразования………………………………………………………… 37

12. Исследование влияние развития инфаструктурных отраслей на эффективность национальной экономики.. 39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………..............41

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………............43


^ Организация аналитической работы и анализ хозяйственной деятельности ПООО «МэтаПак»I. Краткая технико – экономическая характеристика организации ПООО «МЭТАПАК»

3

II. Учетная политика ПООО «МЭТАПАК», характеристика техники и методов ведения бухгалтерского учета

9

2.1. Учет основных средств и нематериальных активов

14

2.2. Учет производственных запасов

23

2.3. Учет труда и заработной платы

28

2.4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции

30

2.5. Учет готовой продукции, ее отгрузка и реализации

35

2.6. Учет денежных, расчетных и кредитных операций

37

2.7. Учет финансовых результатов, источников собственных средств и резервов

40

2.8. Отчетность предприятия

41

III. Организация аналитической работы и анализ хозяйственной деятельности ПООО «МэтаПак»

44

3.1. Организация экономического анализа в организации

44

3.1.1. Должностные обязанности экономиста

44

3.1.2. Механизм составления бизнес – плана

46

3.2. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ, товаров и услуг

48

IV. Организация и проведение ревизионной деятельности

ПООО «МэтаПак»

56

4.1 Ревизия затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции

56

Заключение

61

Список используемых источников

62

Приложения
^ Основные пути укрепления платежеспособности ОАО «Центральное»Раздел I. Экономико – организационная характеристика предприятия

ОАО «Центральное……………………………………………………………

2

Раздел II. Менеджерская практика в ОАО «Центральное»………………..

5

2.1 Организационные формы и структура управления предприятием……

5

2.2. Функции, методы, принципы управления организацией……………...

7

2.3.Организация труда и управления персоналом торгового предприятия……………………………………………………………………

13

2.4. Стиль руководства и методы принятия управленческих решений……

17

2.5. Управление конфликтами и стрессами………………………………….

19

2.6. Организация совещаний и проведения деловых переговоров………..

20

Заключение

23

Раздел III. Экономическая практика ОАО «Центральное»………………...

24

3.1 Анализ результатов товарно – хозяйственной деятельности………….

24

3.1.1. Анализ товарооборота и товарных запасов………………………….

24

3.1.2. Анализ показателей по труду и заработной плате…………………..

30

3.2. Анализ финансового состояния………………………………………...

32

3.3. Анализ валового дохода…………………………………………………

40

3.4. Анализ прибыли и рентабельности…………………………………….

42

3.5. Оценка перспектив дальнейшего развития…………………………….

47

3.6. Прогнозирование основных показателей хозяйственной деятельности…………………………………………………………………..

48

Заключение……………………………………………………………………

51

Раздел IV. Индивидуальное задание. Основные пути укрепления платежеспособности ОАО «Центральное»…………………………………

53

Список используемых источников

57

Приложения

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Презентация


1. ^ Презентация в программе Microsoft Power Point. Оценка эффективности свободных экономических зона Беларуси
2. ^ Часть практическая. Контракт на куплю (продажу) строительной продукции (материалов, оборудования, машин и механизмов) или услуг из страны и фирмы. К контракту прилагаются: сертификаты (паспорта) качества продукции, сертификаты соответствия, гигиенический сертификат, международная товаротранспортная накладная (CMR), заявление на открытие аккредитива, карта с указанием маршрута следования товара, грузовая таможенная декларация, спецификация продукции и ее описание, расчет таможенной стоимости и цены тавра в месте покупателя. Страна Финляндия.1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Похожие:

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования iconПояснительная записка Основа содержания данного предмета Нормативная...
Нормативная база учебного плана мбоу специальной (коррекционной) школы-интерната №8 г. Саяногорска

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования iconКонтрольная работа по экономической географии на тему: Агропромышленный...
Развитие апк сильно влияет на уровень народного благосостояния, поскольку его продукция составляет 80% товаров торговли. В составе...

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования iconКонтрольная работа по предмету «Экономическая география» на тему...
Агропромышленный комплекс (апк) представляет собой совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке...

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования iconТемы: «19. Расследование авиационных ап и инцидентов. Нормативная...
Темы: 19. Расследование авиационных ап и инцидентов. Нормативная база деятельности

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования icon1. Пояснительная записка 1 Нормативная база реализации опоп
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 120101 Прикладная геодезия (базовая подготовка)

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования iconКонтрольная работа. По дисциплине мировая экономика. Тема №6 Современные мирохозяйственные
Природно-ресурсный и экономический потенциал России как база конкурентоспособности на мировой экономической арене

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования icon1. Пояснительная записка 1 Нормативная база реализации опоп
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов...

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования iconПояснительная записка к рабочей программе по истории Древнего мира....
Под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2011 г

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования iconКонтрольная работа №2 по дисциплине «Архивоведение»
Информатизация архивного дела: понятие, объекты, программный комплекс «Архивный фонд»

Агропромышленный комплекс контрольная работа нормативная база планирования iconКонтрольная работа по дисциплине «маркетинг» на тему «Программа маркетинга...
Связь бизнес – плана с программой маркетинга в хозяйственной деятельности предприятияОбразовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница